Nhà xưởng sản xuất 7000m2, Công ty CP VTNN Nghệ An, KCN Nam Cấm, Nghệ An

Nha xuong 7000m - Cong ty CP VTNN Nghe An

Bài viết liên quan


CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

Copyright © 2017 Alphagroup.com.vn

Địa chỉ: Lô E5, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Tel: (0240)366.1354 - Fax: (0240)366.1555 - Hotline: 0936.933.169

Email: cp@alphagroup.com.vn


Đang truy cập: