Giá trị cốt lõi

- Thể loại:

                                                             logoanpha

 

 

 

– Alpha: Chúng tôi nuôi dưỡng tài năng và khả năng lãnh đạo để có được những giải pháp kinh doanh hiệu quả đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mở rộng thị trường. Alpha thực hiện điều này thông qua việc sử dụng tối ưu các quỹ, nguồn lực, nguyên vật liệu và công nghệ. Chúng tôi đề cao sự thận trọng và tính hiệu quả về chi phí trong văn hóa lãnh đạo để đem lại lợi ích cho khách hàng.

Đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của khách hàng: Chúng tôi thấu hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn phấn đấu để làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng và dịch vụ hoàn hảo. Chúng tôi lắng nghe và cố gắng hết mình làm hài lòng khách hàng.

Cộng đồng và sự thịnh vượng: Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự thịnh vượng của đôi bên. Alpha mong muốn sự thịnh vượng trong kinh doanh cũng như mang lại sự tiến bộ và thinh vượng cho toàn thể nhân viên công ty và cộng đồng. Văn hóa, sáng kiến, thông lệ, ý thức bảo vệ môi trường và làm việc tập thể đã tạo nên những phẩm chất tốt đẹp cho nhân viên và cộng đồng xung quanh chúng tôi.

Đổi mới và sáng tạo: chúng tôi coi trọng sự đổi mới. Chúng tôi học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân và từ thực tiễn trên thế giới và sáng tạo để có được những giải pháp tốt nhất mang tính khu vực thúc đẩy sự tiến bộ trên thế giới. Alpha sáng tạo dựa trên sự đổi mới và mong muốn phát triển kinh doanh.

Trung thành và đoàn kết:  Alpha tin tưởng rằng thiện chí và uy tín chính là cốt lõi của hoạt động kinh doanh. Chúng tôi giữ vững phẩm chất Trung thực. Đoàn kết. Chuyên nghiệp và đạo đức kinh doanh. Chúng tôi luôn đề cao sự thận trọng và tính bình đẳng trong quan hệ với các cổ đông.

                                                        logoanpha

Bài viết liên quan


CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

Copyright © 2017 Alphagroup.com.vn

Địa chỉ: Lô E5, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Tel: (0240)366.1354 - Fax: (0240)366.1555 - Hotline: 0936.933.169

Email: cp@alphagroup.com.vn


Đang truy cập: